Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Program Wychowawczo-Profilaktyczny
oraz
Programy profilaktyczno -zdrowotne

Program Wychowawczo-Profilaktyczny – otwórz PDF

Aneks do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023 –otwórz PDF

Programy profilaktyczno -zdrowotne w roku szkolnym 2020/2021 –otwórz PDF

@spgola