Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest 
Pan Adam  Korzuch,
mail: korzuch@infoic.pl

@spgola