Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Rada Rodziców

Anita Jańczak – przewodnicząca
Monika Kaźmierczak- z-ca przewodniczącej
Joanna Klauza – skarbnik

@spgola