Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

WITAMY

Witamy na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli.
Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów i oferuje im wysoki poziom wszechstronnego rozwoju. Jest małą, 8-oddziałową szkołą wiejską. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci 5-6 letnich oraz od 2009 r. oddział przedszkolny dla najmłodszych 3-4 letnich dzieci.
W budynku mieści się sześć klas, a także pracownia komputerowa, biblioteka, sala gimnastyczna. Nauczyciele prowadzą tutaj wiele kół zainteresowań. Uczniowie biorą udział w różnych konkursach organizowanych w szkole lub na terenie gminy.