Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

Zofia Kaźmierczak – przewodnicząca
Kinga Burdajewicz- z-ca przewodniczącej
Paweł Nowicki- skarbnik

opiekunowie samorządu: pani Anna Fortuniak i pan Jakub Majchrzak

@spgola