Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Historia szkoły

      Dzieje szkoły to historia pokoleń uczniów i nauczycieli. Szkoła nie tylko uczy, ale na terenie wiejskim funkcjonuje jako ośrodek kulturalny, który kształtuje życie społeczne. Szkoła zmieniała się  przez lata, zmieniali się uczniowie i nauczyciele, ale nie zmieniło się jedno – pracowali i pracują w niej ludzie pełni poświęceń i pasji.

      Pierwsza informacja o szkole w Goli pojawiła się w 1906 roku, kiedy to uczniowie rozpoczęli pierwsze zajęcia. Niestety nie zostały odnalezione dokumenty z tego okresu, mówiące o konkretnej działalności placówki.

      Rok 1918 i odzyskanie przez Polskę niepodległości wprowadziło zmiany w nauczaniu dzieci. Prowadzona dotychczas nauka w języku niemieckim została zastąpiona językiem polskim. Dzieci z entuzjazmem przyjęły wiadomość, że nie będą musiały posługiwać się znienawidzonym językiem.

      W styczniu 1945 roku tereny Gostynia i okolicy (w tym również Goli) zostały zajęte przez wojska radzieckie. W chwili wyparcia Niemców nastąpił w naszym powiecie niedobór nauczycieli, których sytuacja materialna odpowiadała na ogół trudnym warunkom życia ówczesnego społeczeństwa. Organizacją nauki w szkole zajął się pan Czesław Krzywiński, który został jej kierownikiem. Po pięciu latach na wysiedleniu uczniowie wrócili szczęśliwie do swej miejscowości. Tęsknili i czekali na tę chwilę, aby w wolnej i niepodległej Polsce pracować dla dobra ojczyzny. Wrócili z pełną wiarą i ufnością, że będzie lepiej niż dawniej.

      Praca w pierwszych miesiącach była ciężka, dokuczał brak podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, żywności, którą można było zdobyć wymieniając towar za towar. Jednak osobisty wkład kadry nauczycielskiej oraz pana Czesława Krzywińskiego w przygotowanie budynku szkolnego do użytku szybko zapewnił podjęcie nauki przez dzieci.

      W latach 1945/1946 roku szkoła realizowała program pięciu klas przy dwóch nauczycielach, w następnym roku program sześciu klas przy trzech nauczycielach. Rok szkolny 1948/1949 był to program siedmiu klas o trzech nauczycielach, a od roku szkolnego 1953/1954 realizowano program siedmiu klas przy czterech nauczycielach.

      Stopień organizacji szkoły w Goli odpowiadał warunkom i był słuszny, gdyż rejon szkoły był w takim położeniu, że dzieci nie mogły uczęszczać do żadnej innej szkoły zbiorczej, ponieważ miały do nich więcej niż cztery kilometry. Słuszna więc była dla rejonu szkoła siedmioletnia.

      Duże zmiany przyniósł rok 1961 kiedy to 15 lipca Sejm PRL wydał „Ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania”. Wprowadzała ona 8-klasową szkołę podstawową jako organizacyjną i programową podstawę systemu kształcenia i wychowania. Realizację reformy szkolnictwa rozłożono w czasie. W roku szkolnym 1962/63 wprowadzono nowe programy nauczania w klasach I-III, w latach następnych – w klasach wyższych, tj. IV-VIII. W roku szkolnym 1965/66 szkołę podstawową opuścili ostatni absolwenci klasy VII.

      Przemiany ustrojowo-polityczne zachodzące w Polsce po 1989 roku stworzyły realne możliwości dokonania odpowiednich zmian w systemie oświaty i funkcjonowania szkoły. Polska po raz trzeci zaczęła przekształcać swoje szkolnictwo od podstaw. Proces transformacji stworzył szansę samodzielnego decydowania o metodach, sposobach i formach modernizacji systemu edukacji. Wiele spraw oświatowych przekazano władzom lokalnym. Umocniono pozycję dyrektora szkoły, wybieranego konkursowo na pięcioletnią kadencję.

      Szkoła Podstawowa w Goli od roku szkolnego 1999/2000 zgodnie z nową reformą była sześcioletnią szkołą, której dyrektorem została Jolanta Gerowska. W tym to okresie nad szkołą pojawiło się „widmo” jej zamknięcia. Członkowie komisji oświaty złożyli wniosek o likwidacji szkoły w Goli, ponieważ uważali, że inne szkoły w okolicy są bardziej zmodernizowane oraz mają wyższe dane demograficzne. W obronie szkoły stanęła Pani Dyrektor i rodzice argumentując, że placówka w Goli była przez długie lata remontowana, a jej wystrój jest nowoczesny. Prace przeprowadzane były w większości we własnym zakresie przy pomocy sponsorów. Mieszkańcy wioski wiedzieli, że likwidacja szkoły niesie ze sobą wiele złego. Miejscowość bez szkoły zostanie pozbawiona ośrodka kulturalno-oświatowego, a pracownicy placówki zostaną pozbawieni miejsc pracy. Na szczęście na obecnym etapie burmistrz nie przewiduje likwidacji jakiejkolwiek placówki oświatowej, dla której gmina Gostyń jest organem prowadzącym.

Od 2017 roku w wyniku ponownej reformy szkolnictwa i edukacji Szkoła Podstawowa w Goli przywraca stopniowo system ośmioklasowy.

 

@spgola