Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Nauczyciele

Bernadeta Błaszyk – geografia, przyroda
Ewa Biernat – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna,
plastyka, muzyka, edukacja informatyczna, informatyka
Anna Fortuniak – język angielski
Józef Gerowski – fizyka
Justyna Giernaś – religia
Ilona Gorynia – 
doradztwo zawodowe,
Agnieszka Klauza – logopeda
Kamila Wiszniewska- Karkos – bibliotekarz, 
Beata Kasprzak – technika, informatyka
Lidia Leśna – język polski
Stanisław Leśny – matematyka, wychowanie fizyczne
Jakub Majchrzak – historia
Adrianna Polowczyk –  biologia
Monika Poświatowska-Gałat – język niemiecki
Jolanta Przybył – wychowanie do życia w rodzinie, informatyka
Rafał Sroka – edukacja dla bezpieczeństwa, muzyka, plastyka
Małgorzata Stróżyńska – chemia
Bożena  Walczak – Woźniak – pedagog

 

@spgola