Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego  w Goli  informuje, że od 26 lutego 2024 r. rozpoczyna się  nabór dzieci do  oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025:

– trzylatki (rocznik 2021)
– czterolatki (rocznik 2020)
– pięciolatki (rocznik 2019)
– sześciolatki (rocznik 2018)

Rodzice dzieci, które uczęszczają już do przedszkola, składają pisemny wniosek o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przyszłym roku szkolnym.
Rodzice kandydatów do przedszkola zgłaszają dziecko poprzez wypełnienie wniosku pobranego ze strony internetowej szkoły lub zgłaszają się po formularz wniosku
w sekretariacie szkoły.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Od 4 marca 2024 rozpoczyna się także rekrutacja do klasy I – zarządzenie burmistrza.

Zarządzenie Nr 1153/2024 Burmistrza  Gostynia z dnia 29 stycznia 2024 r- terminy rekrutacji do przedszkola – 
Zarządzenie Nr 1154/2024 Burmistrza  Gostynia z dnia 29 stycznia 2024 r- terminy rekrutacji do klasy I
Kryteria rekrutacji na drugim etapie Uchwała Nr XLVII/532/23 Rady Miejskiej w Gostyniu – PDF

Harmonogram terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2024/2025 w Szkole Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli

Oddział przedszkolny

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.02.2024 r. -08.03.2024r.

08.04.2024 r. – 12.04.2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

11.03.2024 r. -15.03.2024 r.

15.04.2024 r. – 16.04.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18.03.2024 r.

17.04.2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.03.2024 r. -20.03.2024 r.

17.04.2024 r.-18.04.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.03.2024 r.

19.04.2024 r.

 Klasa pierwsza   –  rok szkolny 2024/2025

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

04.03.2024 r. – 15.03.2024 r.

27.05.2024 r.- 31.05.2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

18.03.2024 r.-21.03.2024 r.

03.06.2024 r.-04.06.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.03.2024 r.

05.06.2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25.03.2024 r.-29.03.2024 r.

10.06.2024-14.06.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

03.04.2024 r.

17.06.2023 r.

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusz Potworowskiego w Goli obejmuje swym obwodem miejscowości: 
Gola, Czajkowo, Witoldowo, Bronisławki i Otówko.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oddział przedszkolny
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego –pobierz PDF
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego –pobierz PDF
Potwierdzenie woli przyjęcia –pobierz PDF

Klasa I
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (z obwodu) – pobierz PDF
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (spoza obwodu) – pobierz PDF
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły  – pobierz PDF

Dodatkowe dokumenty:

Karta dodatkowych informacji o dziecku przedszkole – pobierz PDF
Zgoda na publikację danych – pobierz PDF

Wniosek o organizację lekcji religii/etyki – pobierz PDF

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego :

Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – pobierz

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń –pobierz

Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej
w zapewnieniu należytej opieki – pobierz 

@spgola