Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Wzory dokumentów

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Oddział przedszkolny

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego –pobierz PDF
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego –pobierz PDF
Potwierdzenie woli przyjęcia –pobierz PDF

Klasa I
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (z obwodu) – pobierz PDF
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (spoza obwodu) – pobierz PDF
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły  – pobierz PDF

Dodatkowe dokumenty:

Karta dodatkowych informacji  o dziecku– pobierz PDF
Zgoda na publikację danych – pobierz PDF
Wniosek o organizację lekcji religii/etyki – pobierz PDF

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego :

Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – pobierz

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń –pobierz

Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej
w zapewnieniu należytej opieki – pobierz 

@spgola