Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Wolontariat

W naszej szkole od roku 2017 rozpoczęła działalność grupa wolontariacka.
W  roku szkolnym 2023/2024 w jej skład wchodzą uczniowie i uczennice z klasy 6 i 8
Na pierwszym spotkaniu uczniowie zapoznali się z ideą wolontariatu. Poznali zasady działalności wolontariackiej oraz cechy, jakie powinien posiadać wolontariusz.
Wolontariuszki i wolontariusze  promują rozmaite akcje profilaktyczne związane z życiem wolnym od nałogów i przeciwdziałaniem przemocy. Współpracują podczas przygotowywania apeli profilaktycznych i pogadanek, inicjują także akcje tematyczne, np. „Mikołaj 2023”, czy karma dla zwierząt ze schroniska, podczas których zbierane są paczki przygotowywane przez uczniów danej klasy. Wolontariuszki paczki te przekazują pracownikom PCPR w Gostyniu lub przekazują do Schroniska dla zwierząt w Dalabuszkach.
Nasza grupa wolontariacka jest zawsze chętna do pracy.

Opiekunami grupy są: 
Bożena Walczak – Woźniak
Ewa Biernat

@spgola