Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Logopeda

Godziny pracy logopedy:
Agnieszka Klauza

Czwartek 7.30 – 10.00

@spgola