Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Ogłoszenia

  •  
 

Harmonogram terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023
w Szkole Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli
Oddział przedszkolny

 

 Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym31.01.2022 r. -11.02.2022 r.10-15.03.2022 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola14-16.02.2022 r.16-17.03.2022 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych17.02.2022 r.18.03.2022 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia17 -21.02.2022 r.18-21.03.2022 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych22.02.2022 r.22.03.2022 r.

Klasa pierwsza   –  rok szkolny 2022/2023  

 Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowania uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.07-18.03.2022 r.30.05.2022-03.06.2022 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej21-24.03.2022 r.06-09.06.2022 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych25.03.2022 r.10.06.2022 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia28.03-01.04.2022 r.13-17.06.2022 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych04.04.2022 r.20.06.2022 r.
 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusz Potworowskiego w Goli obejmuje swym obwodem miejscowości: 

Gola, Czajkowo, Witoldowo, Bronisławki i Otówko.

 

 

 

Telefon zaufania w Gminie Gostyń

Gmina Gostyń uruchomiła dla mieszkańców nową formę wsparcia - "Telefon zaufania".
Ktokolwiek z mieszkańców potrzebuje pomocy psychologa może dzwonić za darmo. Wtorek godz. 16.00-17.00 Czwartek 10.00 -11.00
pod numer 667 626 900.

 Organizacja zajęć w szkole w okresie pandemii.


1. Dzieci i uczniowie przychodzą do szkoły o wyznaczonych godzinach:
– oddział przedszkolny – godz. 7.30
– oddział kl. I – 7.45 ( wyjątkowo rodzice mogą wejść na teren boiska szkolnego )
– oddział kl. II i III – 7.45
– oddziały kl. V – VIII – godz. 7.55
2. Pracownik szkoły ( rzemieślnik) otwiera furtkę o wyznaczonych godzinach i wskazuje uczniom nauczyciela przejmującego opiekę.
3. Nauczyciel przedmiotu zgodnie z planem lekcji odbiera uczniów i przeprowadza do wyznaczonej izby lekcyjnej, z przestrzeganiem procedur dotyczących higieny.
4. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na świeżym powietrzu (boisku sportowym ) z wyjątkiem dni deszczowych lub z silnym wiatrem.
5. Ćwiczenia fizyczne powinny uwzględniać ograniczenie kontaktu, z uwzględnieniem maksymalnej ochrony przed zarażeniem.
6. Zabawy na placu odbywają się w grupach klasowych, bez uzasadnionego łączenia z inną klasą.
7. Po skończonej lekcji, nauczyciel wyprowadza uczniów na boisko szkolne i pozostaje z nimi do końca przerwy. Wymiana uczniów następuje zgodnie z planem.
8. Przerwy między zajęciami klas I – III wyznacza nauczyciel prowadzący, nie rzadziej niż co 45 minut, unikając kontaktu z innymi uczniami.
9. Dzwonek szkolny wyznacza moment wymiany i przejęcia oddziałów zgodnie z planem lekcji.
10. Po skończonych zajęciach nauczyciel ostatni wychodzi z budynku szkolnego, odpowiada za jego sprawne opuszczenie przez uczniów i opuszczenie terenu boiska szkolnego w bezpiecznych odległościach.
11. Za pozostawienie uczniów na terenie szkoły bez nadzoru odpowiada dyscyplinarnie prowadzący zajęcia nauczyciel.
12. W pozostałych przypadkach postępowanie reguluje zapis w procedurach szkolnych na czas pandemii.
13. Rodzice nie wchodzą na teren boiska szkolnego( z wyjątkiem jednego opiekuna pierwszoklasisty i jednego opiekuna dziecka przedszkolnego).
14. Kontakt ze szkołą: telefonicznie, za pomocą e-maila, w szkole zawsze po wcześniejszym umówieniu.
Jolanta Gerowska – Dyrektor Szkoły
 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny w formie zajęć nauczania stacjonarnego, w warunkach organizacyjnych zgodnych z wytycznymi i zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Dyrektora Szkoły.
W związku z trwającą sytuacją zagrożenia epidemicznego inauguracja roku szkolnego 2020/2021 ograniczona zostaje tylko do spotkań z wychowawcami klas i oddziału przedszkolnego, z pominięciem uroczystej akademii.
Spotkania z wychowawcami odbędą się według harmonogramu
godz. 8:00
oddział przedszkolny – w budynku szkolnym, sala nr 5
klasa I – boisko szkolne, wychowawca p.Ilona Gorynia
klasy II – boisko szkolne, wychowawca p. Violetta Andrzejewska
klasa III – boisko szkolne, wychowawca p. Ewa Biernat
godz. 8:45
klasy V – boisko szkolne, wychowawca p. Jakub Majchrzak
klasa VI – boisko szkolne, wychowawca p. Stanisław Leśny
godz. 9:15
klasa VII – boisko szkolne, wychowawca p. Lidia Leśna
klasa VIII – boisko szkolne, wychowawca p. Anna Fortuniak
W razie opadu deszczu, uczniowie spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.
Proszę rodziców/opiekunów o pozostanie poza budynkiem szkolnym, zachowanie dystansu społecznego w oczekiwaniu na swoje dzieci.
Szczególnie proszę uczniów o unikanie gromadzenia się, dezynfekcję rąk i zakładanie maseczek chroniących nos i usta.
Uczeń wchodząc do budynku szkoły zasłania usta i nos maseczką, którą zdejmuje dopiero po wejściu do sali lekcyjnej.
Z poważaniem – Jolanta Gerowska
Dyrektor Szkoły
 
 
 

@spgola