Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Wolontariat

W naszej szkole od roku 2017 rozpoczęła działalność grupa wolontariacka.
W jej skład wchodzą;
– Małgorzata Zimowska,
– Kamila Kaźmierczak,
– Patrycja Bolewicz.
Na pierwszym spotkaniu uczennice zapoznały się z ideą wolontariatu. Poznały zasady działalności wolontariackiej oraz cechy, jakie powinien posiadać wolontariusz.
Wolontariuszki we współpracy z panią pedagog i nauczycielami promują rozmaite akcje profilaktyczne związane z życiem wolnym od nałogów i przeciwdziałaniem przemocy. Współpracują podczas przygotowywania apeli profilaktycznych i pogadanek.
Uczennice inicjują także akcje tematyczne, np. „Mikołaj 2017” czy też „Mikołaj 2018”, podczas których zbierane są paczki przygotowywane przez uczniów danej klasy. Wolontariuszki paczki te przekazują pracownikom PCPR w Gostyniu.
Nasza grupa wolontariacka współpracuje z PCPR w Gostyniu. Co roku uczniowie zapraszani są na festyn „Bez barier”, gdzie wspólnie z osobami niepełnosprawnymi biorą udział w konkursach i zabawach.
Dziewczynki – wolontariuszki są zawsze chętne do pracy.

@spgola