bip_gola

ORGANY SZKOŁY

 

Organami Szkoły Podstawowej 
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego 
w Goli są:

  • Dyrektor szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

wytworzyła: Ewa Biernat
zatwierdziła: Jolanta Gerowska
wprowadziła: Ewa Biernat

Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2018 r.