bip_gola

BILANS

Bilans jednostki budżetowej  – pobierz plik( format PDF)
Rachunek zysków i strat –pobierz plik
( format PDF)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki – pobierz plik
( format PDF)

 

Informacja dodatkowa do
Sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli

 Załącznik nr1 – pobierz plik (format PDF)

Tabela 1pobierz plik( format PDF)
Tabela 2pobierz plik( format PDF)
Tabela 3pobierz plik( format PDF)
Tabela 4 i 5pobierz plik( format PDF)
Tabela 6pobierz plik( format PDF)
Tabela 7pobierz plik( format PDF)
Tabela 8pobierz plik( format PDF)
Tabela 9 –pobierz plik( format PDF)
Tabela 10 –pobierz plik( format PDF)
Tabela 11 –pobierz plik( format PDF)
Tabela 12 –pobierz plik( format PDF)
Tabela 13 –pobierz plik( format PDF)
Tabela 14 –pobierz plik( format PDF)

 

 

wytworzyła: Ewa Biernat
zatwierdziła: Jolanta Gerowska
wprowadziła: Ewa Biernat

Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2019 r.