bip_gola

REJESTR ZMIAN

1. Nowy Statut Szkoły (opublikowano 30.11.2017 r.)
2.  BILANS ( 10.05.2019 r.)
3. Procedury szkolne – procedura dotycząca wypisu dziecka ze szkoły      wraz z załącznikami (24.02.2020 r.)
4. 
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego -(07.02.2021 r.)
5. Zmiana godzin pracy sekretariatu szkoły (9.09.2021 r.)
6. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego księgowego (05.04.2022 r.)
7.Wyniki przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko  urzędnicze – Główny Księgowy (25.04.2022 r.)
8. Bilans 2022 (opublikowano 05.05.2022 r.)
9. Zmiana na stanowisku dyrektora (01.09.2022 r.)
10. Zmiany w organizacji pracy szkoły -pkt.6 zajęcia w-f w grupach łączonych (21.09.2022 r.)
11. Aktualizacja Statutu Szkoły i WSO  (
opublikowano 04.10.2022 r.)
12. Dodano aneks do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego (opublikowano 04.10.2022 r.)
13. Oferta pracy na stanowisko: psycholog (20.10.2022 r.)
14. Usunięcie ogłoszenia o naborze na stanowisko Główny Księgowy i wyników naboru ( 30.12.2022 r.)
15. Zmiany w Regulaminie Rady Rodziców (11.01.2023 r.)
16. Dodano Bilans jednostki budżetowej (02.05.2023 r.)
17.Utworzono zakładkę Standardy Ochrony Małoletnich -16.02.2024 r.
18. Dodano dokument Standardy Ochrony Małoletnich – 23.04.2024 r.
19. Dodano dokument – Bilans jednostki budżetowej – 06.05.2024 r.

 

 

  

 

 

 


wytworzyła: Ewa Biernat
zatwierdziła: Jolanta Przybył
wprowadziła: Ewa Biernat

Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2024 r.