bip_gola

MAJĄTEK SZKOŁY

 

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Gostynia. 

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet miasta Gostyń.

 

 

 

 


wytworzyła: Ewa Biernat
zatwierdziła: Jolanta Gerowska
wprowadziła: Ewa Biernat

Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2018 r.