bip_gola

DOKUMENTY SZKOŁY

 • Statut Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
   w Goli – pobierz plik( format PDF)
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli – pobierz plik (format PDF)
  Aneks do Programu Wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023 – pobierz plik (format PDF)
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania – pobierz plik (format PDF)
 • Regulamin Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
   w Goli – pobierz plik ( format PDF )
 • Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli – pobierz plik (format PDF)
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli – pobierz plik( format PDF )
 • Procedury szkolne –pobierz plik (format PDF)
 • Procedury szkolne – procedura dotycząca wypisu dziecka ze szkoły
  wraz z załącznikami-pobierz plik (format PDF)
 
 
 
 

wytworzyła: Jolanta Przybył
zatwierdziła: Jolanta Przybył
wprowadziła: Ewa Biernat

Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2023 r.