bip_gola

BILANS

Bilans jednostki budżetowej  31.12.2023  –  pobierz plik cz. I (format PDF

                                               pobierz plik cz.II (format PDF)

Bilans jednostki budżetowej 27.03.2023 r. (całość)- pobierz (fomat PDF)

Bilans jednostki budżetowej 29.03.2022 r.  –pobierz plik  (format PDF)

Bilans jednostki budżetowej 31.12.2018 r. – pobierz plik (format PDF)
Rachunek zysków i strat 31.12.2018 r. –pobierz plik
(format PDF)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.12. 2018 r.- pobierz plik
(format PDF)

 

Informacja dodatkowa do
Sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli

 Załącznik nr1 – pobierz plik (format PDF)

Tabela 1pobierz plik( format PDF)
Tabela 2pobierz plik( format PDF)
Tabela 3pobierz plik( format PDF)
Tabela 4 i 5pobierz plik( format PDF)
Tabela 6pobierz plik( format PDF)
Tabela 7pobierz plik( format PDF)
Tabela 8pobierz plik( format PDF)
Tabela 9 –pobierz plik( format PDF)
Tabela 10 –pobierz plik( format PDF)
Tabela 11 –pobierz plik( format PDF)
Tabela 12 –pobierz plik( format PDF)
Tabela 13 –pobierz plik( format PDF)
Tabela 14 –pobierz plik( format PDF)

 

 

wytworzyła: Bogumiła Padurska
zatwierdziła: Jolanta Przybył
wprowadziła: Ewa Biernat

Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2024 r.