Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Wzory dokumentów

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokumenty w dobie koronawirusa:

Oświadczenie rodziców  o stanie zdrowia dziecka z oddziału przedszkolnego  – pobierz PDF
Zgoda rodziców na pomiar temperatury dziecka – pobierz PDF

 

Oddział przedszkolny

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – pobierz PDF
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego –pobierz PDF
Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego  – pobierz PDF
Załączniki do wniosku – pobierz PDF

Klasa I
Zgłoszenie dziecka do szkoły  – pobierz PDF
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej  – pobierz PDF
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły  – pobierz PDF

Dodatkowe dokumenty:

 Karta informacyjna – pobierz PDF
Zgoda na publikację danych – pobierz PDF

@spgola