Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Rekrutacja

Harmonogram terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli

Oddział przedszkolny

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

31.01.2022 r. -11.02.2022 r.

10-15.03.2022 r

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

14-16.02.2022 r.

16-17.03.2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.02.2022 r.

18.03.2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

17 -21.02.2022 r.

18-21.03.2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.02.2022 r.

22.03.2022 r.

 Klasa pierwsza   –  rok szkolny 2022/2023

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

07-18.03.2022 r.

30.05.2022-03.06.2022 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

21-24.03.2022 r.

06-09.06.2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2022 r.

10.06.2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

28.03-01.04.2022 r.

13-17.06.2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

04.04.2022 r.

20.06.2022 r.

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusz Potworowskiego w Goli obejmuje swym obwodem miejscowości: 
Gola, Czajkowo, Witoldowo, Bronisławki i Otówko.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oddział przedszkolny
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego –pobierz PDF
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego –pobierz PDF
Potwierdzenie woli przyjęcia –pobierz PDF

Klasa I
Zgłoszenie dziecka do szkoły  – pobierz PDF
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej  – pobierz PDF
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły  – pobierz PDF

Dodatkowe dokumenty:

Karta informacyjna – pobierz PDF
Zgoda na publikację danych – pobierz PDF

 

@spgola