Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego  w Goli  informuje, że od 6 marca 2023 r. rozpoczyna się  nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024:

– trzylatki (rocznik 2020)
– czterolatki (rocznik 2019)
– pięciolatki (rocznik 2018)
– sześciolatki (rocznik 2017)

Rodzice dzieci, które uczęszczają już do przedszkola, składają pisemny wniosek o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przyszłym roku szkolnym.
Rodzice kandydatów do przedszkola zgłaszają dziecko poprzez wypełnienie wniosku pobranego ze strony internetowej szkoły lub zgłaszają się po formularz wniosku w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Od 6 marca 2023 rozpoczyna się także rekrutacja do klasy I – zarządzenie burmistrza.

Zarządzenie Burmistrza  – terminy rekrutacji do przedszkola – pobierz PDF
Zarządzenie Burmistrza – terminy rekrutacji do klasy I- pobierz PDF
Kryteria rekrutacji na drugim etapie Uchwała Nr XLVII/532/23 Rady Miejskiej w Gostyniu – PDF

Harmonogram terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli

Oddział przedszkolny

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

06.03.2023 r. -17.03.2023 r.

24.04.2023 r. – 27.04.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

20.03.2023 r. -24.03.2023 r.

27.04.2023 r. – 02.05.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2023 r.

04.05.2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

27.03.2023 r. -29.03.2023 r.

04.05.2023 r.- 05.05.2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.03.2023 r..

08.05.2023 r.

 Klasa pierwsza   –  rok szkolny 2023/2024

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

06.03.2023 r. – 17.03.2023 r.

29.05.2023 r.- 02.06.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

20.03.2023 r.-23.03.2023 r.

05.06.2023 r.-06.06.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.03.2023 r.

07.06.2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

27.03.2023 r.-31.03.2023 r.

12.06.2023-16.06.2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

03.04.2023 r.

19.06.2023 r.

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusz Potworowskiego w Goli obejmuje swym obwodem miejscowości: 
Gola, Czajkowo, Witoldowo, Bronisławki i Otówko.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oddział przedszkolny
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego –pobierz PDF
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego –pobierz PDF
Potwierdzenie woli przyjęcia –pobierz PDF

Klasa I
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (z obwodu) – pobierz PDF
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (spoza obwodu) – pobierz PDF
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły  – pobierz PDF

Dodatkowe dokumenty:

Karta dodatkowych informacji – pobierz PDF
Zgoda na publikację danych – pobierz PDF

Wniosek o organizację lekcji religii/etyki – pobierz PDF

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego :

Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – pobierz

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń –pobierz

Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej
w zapewnieniu należytej opieki – pobierz 

@spgola