Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Nauczyciele

Violetta Andrzejewska – edukacja wczesnoszkolna
Piotr Bączyk – geografia 
Ewa Biernat – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna,
plastyka, muzyka, edukacja informatyczna, informatyka
Anna Fortuniak – język angielski
Jolanta Gerowska – przyroda, biologia
Józef Gerowski – fizyka
Justyna Giernaś – religia
Ilona Gorynia – edukacja wczesnoszkolna,wychowanie przedszkolne,
doradztwo zawodowe, logopeda
Małgorzata Gmyrek – psycholog
Tatiana Grobelna – bibliotekarz, wychowanie przedszkolne
Beata Kasprzak – technika, informatyka
Barbara Leciejewska – wychowanie do życia w rodzinie
Lidia Leśna – język polski
Stanisław Leśny – matematyka, wychowanie fizyczne
Jakub Majchrzak – historia
Monika Poświatowska-Gałat – język niemiecki
Rafał Sroka – edukacja dla bezpieczeństwa, muzyka, plastyka
Małgorzata Stróżyńska – chemia
Hanna Sylwestrzak – matematyka
Bożena  Walczak – Woźniak – pedagog

 

@spgola