Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Nauczyciele

Violetta Andrzejewska – edukacja wczesnoszkolna
Ewa Biernat – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna,
plastyka, muzyka, edukacja informatyczna, informatyka
Anna Fortuniak – język angielski
Jolanta Gerowska – przyroda, biologia
Józef Gerowski – fizyka
Justyna Giernaś – religia
Ilona Gorynia – edukacja wczesnoszkolna,wychowanie przedszkolne,
doradztwo zawodowe, logopeda
Małgorzata Gmyrek – psycholog
Tatiana Grobelna – bibliotekarz
Beata Kasprzak – technika, informatyka
Karolina Kołak – pedagog
Honorata KucTalaga – język niemiecki
Barbara Leciejewska – wychowanie do życia w rodzinie
Lidia Leśna – język polski
Stanisław Leśny – matematyka, wychowanie fizyczne
Jakub Majchrzak – historia
Barbara Pazoła – język polski
Monika Poświatowska-Gałat – język niemiecki
Rafał Sroka – edukacja dla bezpieczeństwa, muzyka
Małgorzata Stróżyńska – chemia
Hanna Sylwestrzak – matematyka
Danuta Szymczak – wychowanie przedszkolne
Aleksandra Wabińska – edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Walczak -Kobus – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Danuta Zielińska – geografia 

 

@spgola