Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Nauczyciele

Violetta Andrzejewska – edukacja wczesnoszkolna
Ewa Biernat – plastyka, muzyka, zajęcia komputerowe, informatyka
Anna Fortuniak – język angielski
Jolanta Gerowska – przyroda, biologia
Józef Gerowski – fizyka
Ilona Gorynia – wychowanie przedszkolne, doradztwo zawodowe
Małgorzata Gmyrek – psycholog
Tatiana Grobelna – bibliotekarz
Natalia Jakubowska – przyroda
Beata Kasprzak – technika
Lidia Leśna – język polski
Stanisław Leśny – matematyka, wychowanie fizyczne
Jakub Majchrzak – historia
Monika Poświatowska-Gałat – język niemiecki
Jolanta Sowińska – religia
Rafał Sroka – edukacja dla bezpieczeństwa
Małgorzata Stróżyńska – chemia
Hanna Sylwestrzak – matematyka
Danuta Szymczak – wychowanie przedszkolne
Aleksandra Wabińska – edukacja wczesnoszkolna
Bożena Walczak – pedagog
Danuta Zielińska – geografia 

@spgola