Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Rekrutacja

Harmonogram terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli

Oddział przedszkolny

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04 – 15.03.2019 r.

23-26.04.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

18-22.03.2019 r.

29-30.04.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2019 r.

06.05.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25 -28.03.2019 r.

06 – 08.05.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.03.2018 r.

10.05.2019 r.

 Klasa pierwsza

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

04-15.03.2019 r.

03-07.06.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

18-20.03.2019 r.

10-12.06.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.03.2019 r.

17.06.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25-29.03.2019 r.

17-19.06.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

01.04.2019 r.

21.06.2019 r.

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusz Potworowskiego w Goli obejmuje swym obwodem miejscowości: 
Gola, Czajkowo, Witoldowo, Bronisławki i Otówko.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oddział przedszkolny
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – pobierz PDF
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – pobierz PDF
Załączniki do wniosku – pobierz PDF
Potwierdzenie woli przyjęcia – pobierz PDF

Klasa I
Zgłoszenie dziecka do szkoły  – pobierz PDF
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej  – pobierz PDF
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły  – pobierz PDF

Dodatkowe dokumenty:

Karta informacyjna – pobierz PDF
Zgoda na publikację danych – pobierz PDF

 

@spgola