Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

Rekrutacja

Harmonogram terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli

Oddział przedszkolny

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15-26.02.2021 r.

25-29.03.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

01-03.03.2021 r.

30-31.03.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

04.03.2021 r.

01.04.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

04-09.03.2021 r.

01-06.04.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.03.2021 r.

07.04.2021 r.

 Klasa pierwsza   –  rok szkolny 2021/2022  

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

01-12.03.2021 r.

31.05.2021-04.06.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

15-17.03.2021 r.

07-09.06.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18.03.2021 r.

10.06.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22-26.03.2021 r.

15-18.06.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.03.2021 r.

21.06.2021 r.

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusz Potworowskiego w Goli obejmuje swym obwodem miejscowości: 
Gola, Czajkowo, Witoldowo, Bronisławki i Otówko.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oddział przedszkolny
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – pobierz PDF
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – pobierz PDF
Potwierdzenie woli przyjęcia – pobierz PDF

Klasa I
Zgłoszenie dziecka do szkoły  – pobierz PDF
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej  – pobierz PDF
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły  – pobierz PDF

Dodatkowe dokumenty:

Karta informacyjna – pobierz PDF
Zgoda na publikację danych – pobierz PDF

 

511

@spgola